Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

अंकगणित | बालकविता | दशरथ कांबळे

अंकांचे गणीत , Ank Ganit kavita


            ये ताई मला शिकव ना गं
            पाढे एक दोन तीन चार,
            गणित मग सोडवायला
            मज्जाच मजा येईल फार.

            पाच सहा सात आठ
            करुन घे गं तोंडपाठ,
            विचारले जर गुरुजींनी
            म्हणेन मी गं पाठोपाठ.

            नऊ दहा अकरा बारा
            लिहून मला दाखव जरा,
            गिरवत गिरवत शिकेन मी
            अंकाचा हा सारा पसारा.

            तेरा चौदा पंधरा
            तेवढंच गं येतंय मला,
            ताई, काम थोडं बाजूला सारून
            पुढचे अंक शिकव ना मला !!

            -दशरथ (आण्णा) कांबळे
            चंदगड, कोल्हापूर


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या