Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

हत्ती | बालकविता | दशरथ कांबळे

जंगलातला हत्ती, हत्तीची कविता, बालकविता

                अबबकाय 
                किती मोठा हा हत्ती,
                बघतोय इकडे तिकडे
                किती करतोय मस्ती.

                मुसळासारखे पाय 
                सुपाएवढे कान,
                लांब लचक सोंड 
                हलवितो मोठी मान.

                शेपटी मात्र इवलीशी
                दात त्याचे टोकदार,
                चालतो कसा बघा 
                जसा निघाला हवालदार.

                गर्जना त्याची मोठी  
                रुबाब त्याचा ऐटीत
                घाबरतात त्याला सारे
                पळतात बघा पट्टीत.

                - दशरथ कांबळे
                चंदगड, कोल्हापूर

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या