Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

मराठी गझल | Marathi Ghazal

Popular Marathi Ghazal

👁 मराठी गझल अभ्यासण्यासाठी व वाचण्यासाठी या पृष्ठाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. गझल वाचण्यासाठी व अभ्यासण्यासाठी आपल्या पसंतीनुसार खालील शीर्षकांवर क्लिक करावे.  


  मराठी गझल  
» मराठी गझल 
» शुद्धलेखनाचे नियम
» गझलेची बाराखडी - सुरेश भट
» गझलेची मात्रावृत्ते
» गझलेची अक्षरगणवृत्ते