Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

पाऊस सखीच्या अंगणातला ǀ सीमा पाटील
मित्राची आई ǀ सुभाष आ. मंडले
आर्त गाणे सांजवेळी | गीतकार वसंत शिंदे