Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

सुखात नांदली खुशाल काळजात वेदना | मराठी गझल

sukhat nandali kaljat vedana, vasant shinde marathi gazal

        अक्षरगण वृत्त, वृत्त - कलिंदनंदिनी
        लगावली - लगालगा लगालगा लगालगा लगालगा

        सुखात नांदली खुशाल काळजात वेदना
        सुरात गात राहिली सदा उरात वेदना.

        कवाड खोलले तरी कधी न दूर जाहली
        दडून आत राहिली सुन्या घरात वेदना.

        कधी न चूल मातली कधी न ओल दाटली
        बनून धूर पांगली खुल्या नभात वेदना.

        जरी झळा न सोसल्या उजाड प्राक्तनातल्या
        तरी गुमान हिंडली सवे उन्हात वेदना.

        कधी न जाहली उजाड बाग काळजातली
        सुगंधली फुलांपरीच आसवात वेदना.

        लबाड या सुखास रे तमाम लोक भाळले
        नि बेदखलच राहिली पुर्‍या जगात वेदना.

        - वसंत शिंदे , सातारा.
        मो.नं. ९९२२७७६०२७

        

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या