Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

माता जिजाऊ | मराठी अभंग | सुचित्रा पवार

जिजामाता, राजमाता, jijamata, rajmata सुचित्रा पवार

            माता जिजाऊ


            सिंदखेडराजी । तेजस्वी तो तारा
            जाधवांच्या घरा । जिजाबाई

            लखुजीच्या पोटी । ते देदीप्यमान
            रत्नची जन्मून । प्रकटले

            अर्धांगिनी शोभे । शूर वीर बाला
            राजा शहाजीला । कुलवंत

            पुणे नगरीला । नावरूप आले
            भाग्यची लाभले । रयतेला

            अन्यायाची चीड । कोण ते वारील
            अबलांवरील । अत्याचारा

            गुरु तू होऊन । तेज:पुंज बाळा
            तूच आकारीला । शिवबाला

            स्वतंत्र स्थापावे । स्वराज्य आपुले
            स्वप्न दाखवले । मनोहारी

            कार्य तुझे थोर । कसे फेडू ऋण
            मऱ्हाठा म्हणून । अभिमानी

            माता तू साऱ्यांची । कन्यकाही तूचि
            या महाराष्ट्राची । पराक्रमी

            शिष झुकवून । त्रिवार नमन
            स्पर्शून चरण । मी पावन

            - सुचित्रा पवार, तासगाव 
             ता. तासगाव, जि.सांगली 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या