Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

मराठी ईबुक्स | Marathi ebooks

marathi ebooks, phonebook and marathi e-reading

मराठी ईबुक्स म्हणजे काय? 

इलेक्टरॉनिक स्वरूपातील पुस्तकाला ई-पुस्तक (e-book) म्हणतात. ई-पुस्तक हा शब्द इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक या शब्दाचे लघुरूप आहे. थोडक्यात मुद्रित पुस्तकाची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती जी संगणकावर वाचली जाऊ शकते किंवा विशेषतः डिझाइन केलेल्या हँडहेल्ड डिव्हाइसवर वाचली जाते त्यास ईबुक्स म्हणतात. उदा. कादंबरी, कवितासंग्रह, कथासंग्रह, ललित लेखसंग्रह, ग्रंथ, शब्दकोश, मासिके, साप्ताहिके, पत्रके, ई.

मराठीत प्रामुख्याने खालील स्वरूपातील ई पुस्तके प्रकाशित केली जातात :-

आत्मचरित्र ई-पुस्तके / Autobiography eBooks

अनुवादित ई-पुस्तके /Translated eBooks

आरोग्य ई-पुस्तके / Health eBooks

ऐतिहासिक ई-पुस्तके / Historical eBooks

आध्यात्मिक ई-पुस्तके / Spiritual eBooks

कथा ई-पुस्तके / Stories eBooks

कविता ई-पुस्तके / Poetry eBooks

कादंबरी ई-पुस्तके / Novel eBooks

कोश ई-पुस्तके / Thesaurus eBooks

नाटक ई-पुस्तके / Drama eBooks

ई दिवाळी अंक / e Diwali issue

बालवाङ्मय ई-पुस्तके / Kids Literature eBooks

माहितीपर ई-पुस्तके / Informative eBooks

ललित ई-पुस्तके / Lalit,

 लेख संग्रहाची ई-पुस्तके / Articles eBooks

विनोदी ई-पुस्तके / Humorous eBooks

वैचारिक ई-पुस्तके / Ideological eBooks

व्यक्तिचित्रण ई-पुस्तके / Characterize eBooks

शेती ई-पुस्तके / Agriculture eBooks

व्यवस्थापन ई-पुस्तके / Management eBooks

शैक्षणिक ई-पुस्तके / Academic eBooks

संशोधन लेख ई-पुस्तके / Research articles eBooks

समीक्षा ई-पुस्तके / Critic eBooks

स्त्री विषयक ई-पुस्तके / Feminine eBooks

स्पर्धा परीक्षा ई-पुस्तके / Competitive Exams eBooks

चारोळी ई-पुस्तके / Charoli eBooks

क्रिडा विषयक ई-पुस्तके / Sports eBooks

पाककला ई-पुस्तके / Recipe eBooks

प्रवास वर्णन ई-पुस्तके / Travel description eBooks

संगीतविषयक ई-पुस्तके / Music Related eBooks


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या