Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

डिसेंबर, २०२१ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
साहित्यिकांना खरंच टोपण नावाची गरज आहे का ? | सौ.क्रांती पाटील
प्रीत | मराठी ग्रामीण प्रेम कथा | रहेमान पठाण
महालक्ष्मी मंदिर | लेखिका सीमा एच पाटील