Parissparsh Publication

"स्वतःचे व इतरांचे अनुभव विश्व प्रगल्भ करण्याचा, ज्ञानरंजनाचा उत्तम मार्ग म्हणजे वाचन…"

सप्टेंबर, २०२१ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
कसं भेटायचं सखे? | विनोदी प्रेम कविता | प्रमोद मोहिते
ओझं | मराठी कथा | डॉ.राजश्री पाटील
कोयता | मराठी कथा | कथाकार सचिन वसंत पाटील
वंश | प्रमोद मोहिते | मराठी अभंग
ग्राम जीवनातील 'गावकी' जपणारं अस्सल चित्रण : गावठी गिच्चा